Opći engleski (General English)

Na tečajevima Općeg engleskog radi se u malim grupama koje su prilagođene znanju i potrebama polaznika. Komunikacijske vještine se unapređuju na zabavan i poticajan način.


Teme:

  • Aktivnosti koje su potrebne za komunikaciju za putovanja, komunikaciju s rodbinom i prijateljima u inozemstvu
  • Stjecanje i unaprjeđivanje komunikacijskih vještina za jednostavne poslovne razgovore
  • Osnovna usmena i pisana komunikacija za praktične svrhe – pisanje poruka, kraćih dopisa, mailova

U sklopu tečaja polaznici se mogu pripremati za međunarodno priznate Cambridge English ispite.

Cijena

­- Opći engleski (General English) – 70 školskih sati, cijena 3.200 kn, plativo u obrocima
­- Testiranje – 100 kn. Ukoliko kandidat upiše tečaj školarina se umanjuje za taj iznos.