Opći engleski (General English)

Na tečajevima Općeg engleskog radi se u malim grupama koje su prilagođene znanju i potrebama polaznika. Komunikacijske vještine se unapređuju na zabavan i poticajan način.


Teme:

  • Aktivnosti koje su potrebne za komunikaciju za putovanja, komunikaciju s rodbinom i prijateljima u inozemstvu
  • Stjecanje i unaprjeđivanje komunikacijskih vještina za jednostavne poslovne razgovore
  • Osnovna usmena i pisana komunikacija za praktične svrhe – pisanje poruka, kraćih dopisa, mailova

U sklopu tečaja polaznici se mogu pripremati za međunarodno priznate Cambridge English ispite.

Cijena

­Opći engleski A1 – C1 (General English)
60 školskih sati, cijena 600 EUR, plativo u obrocima.

Opći engleski C2 (General English) + priprema za ispit
50 školskih sati, cijena 600 EUR, plativo u obrocima.

Testiranje
50 EUR (testiranje, razgovor, 2 probna sata). Upisom na tečaj školarina se umanjuje za iznos testiranja.