Izrada CV-a

Izrada životopisa
(CV, curriculum vitae)

50,00 EUR

Izrada motivacijskog pisma
(Personal statement, cover letter)

80,00 EUR

Kontaktirajte nas