Izrada CV-a

Izrada životopisa
(CV, curriculum vitae)

300,00 kn

Izrada motivacijskog pisma
(Personal statement, cover letter)

500,00 kn

Kontaktirajte nas