Politika zaštite osobnih podataka

I. Općenito

LINGUAE centar za strane jezike d.o.o. ozbiljno shvaća zaštitu Vaših osobnih podataka te poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere za zaštitu tih podataka, sukladno pravu Republike Hrvatske i Europske unije, a posebice sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR).
Ova politika privatnosti opisuje koje osobne podatke i temeljem čega prikupljamo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, na koji ih način čuvamo od neovlaštenog pristupa te Vaša prava u odnosu na te podatke.

Voditelj obrade osobnih podataka je LINGUAE centar za strane jezike d.o.o. , Radićeva 4, 51000 Rijeka, OIB: 67639733560.
Službenik za zaštitu osobnih podataka je Dragana Tomiša Milić, mag. oecc.
Kontakt na koji možete slati svoje upite je:
Adresa: Radićeva 4, 51000 Rijeka, n.p. Službenika za zaštitu osobnih podataka
Adresa e-pošte: linguae@ri.t-com.hr

II. Osobni podatci

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati. Osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Voditelj obrade, sukladno sa svrhama navedenim u nastavku i politikom privatnosti, prikuplja sljedeće osobne podatke:
• osnovni podatci o ispitaniku (ime i prezime, adresa, datum rođenja, lokacija);

• kontaktni podatci i podatci o Vašoj komunikaciji s voditeljem obrade (adresa e-pošte, telefonski broj, datum, vrijeme i sadržaj poštanske ili email komunikacije, datum, vrijeme i trajanje telefonskih poziva);

• podatci o ispitanikovoj upotrebi internetske stranice voditelja obrade (datumi i vrijeme posjeta internetske stranice, posjećene stranice tj. URL-i, vrijeme zadržavanja na pojedinoj stranici, broj posjećenih stranica, ukupno vrijeme posjete internetske stranice, radnje na internetskoj stranici) te podatke o upotrebi primljenih poruka (e-pošta, SMS) voditelja obrade;

• podatke iz dobrovoljno ispunjenih obrazaca od strane ispitanika;

• druge podatke koje ispitanik dobrovoljno da ponuditelju kod zahtjeva za određenim uslugama, za koje su ti podatci potrebni.

III. Svrha obrade i pravna osnova za obradu osobnih podataka

Konkretna svrha i načini obrade Vaših osobnih podataka uvelike ovise o vrsti odnosa na temelju kojega prikupljamo Vaše podatke. U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada ograničena samo na svrhu za koju su podatci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podatci koji su nužni za tu svrhu. Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada smo određenim propisima vezani dulje pohranjivati osobne podatke, odnosno u slučaju kada to zahtijevaju naši legitimni interesi (primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva). Točnost, pouzdanost, povjerljivost i cjelovitost vaših osobnih podataka također su načela kojima se vodimo pri obradi. Pristup vašim osobnim podatcima imaju isključivo ovlaštene osobe.

LINGUAE centar za strane jezike d.o.o. , kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su joj nužni i koji su pribavljeni u sklopu njezinog poslovanja, bilo da su podatci dobiveni od Vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, a radi sljedećeg:
• izvršenja ugovornih obveza i/ili pružanja usluga – kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora kojeg ste stranka ili za poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora

• zadovoljenja legitimnih interesa – kada je to nužno, osobne podatke obrađujemo i izvan konkretnog ugovornog odnosa, a radi zadovoljenja svojih legitimnih interesa. Primjerice, takav legitiman interes može biti: vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima, zaštita osoba i imovine, ispunjavanje vaših zahtjeva, odgovaranje na vaše upite i komentare

• nužnog poštivanja zakonskih obveza

• obrade osobnih podataka u posebnu svrhu ili više posebnih svrha opisanih privolom, isključivo nakon što zaprimimo Vašu privolu za obradu osobnih podataka u pojedinu svrhu. Vaša privola u skladu je s relevantnim odredbama Uredbe, neuvjetovana je i dana slobodno. Pritom također zadržavate pravo da opozovete svoju privolu u svakom trenutku.

IV. Sloboda izbora

O osobnim podatcima koje ustupate voditelju obrade odlučujute Vi. Međutim, ako odlučite da nećete ustupiti podatke koji su nužni za ostvarenje nekog Vašeg zahtjeva, voditelj obrade neće biti u mogućnosti udovoljiti Vašem zahtjevu.

V. Vremensko čuvanje osobnih podataka

Voditelj obrade će čuvati Vaše osobne podatke toliko vremena koliko je potrebno da se ostvare svrhe u koje su osobni podatci bili prikupljeni i obrađeni.

Sve osobne podatke koje voditelj obrade obrađuje na osnovi zakona, voditelj obrade čuva u okviru zakonsko određenog razdoblja.

Sve osobne podatke koje voditelj obrade obrađuje zbog izvođenja ugovornog odnosa s ispitanikom radi pružanja usluga, voditelj obrade čuva u vremenskom razdoblju koje je potrebno za izvršenje ugovora i još 5 godina nakon prestanka trajanja ugovora, osim u slučaju ako između Vas i voditelja obrade dođe do spora u vezi ugovora, kada voditelj obrade čuva podatke 5 godina nakon pravomoćne sudske presude ili nagodbe, a u slučaju da nije došlo do sudskog spora, voditelj obrade čuva podatke 5 godina nakon dana mirnog rješavanja spora.

Sve osobne podatke koje voditelj obrade obrađuje na osnovi privole ispitanika ili legitimnog interesa, voditelj obrade čuva trajno do povlačenja privole od strane ispitanika, tj. do zahtjeva prekida obrade. Te podatke voditelj obrade briše prije povlačenja privole od strane ispitanika samo ako je postignuta svrha obrade osobnih podataka ili ako je tako određeno zakonom.

VI. Sigurnost osobnih podataka

Voditelj obrade poduzima sve potrebne (tehničke i fizičke) mjere kako bi osigurao sigurnost Vaših osobnih podataka. Vaši podatci u svakom su trenutku zaštićeni od gubitka, krivotvorenja, manipuliranja, neautoriziranih pristupa i neautoriziranih otkrivanja.
Ručni zapisi osobnih podataka čuvaju se u registratorima, u zaključanim ormarima, dok su osobni podatci koji se nalaze u formatu elektroničkog zapisa na osobnim računalima i serveru zaštićeni enkripcijom i sustavima zaštite (firewall, antivirusni program).

VII. Prosljeđivanje osobnih podataka

Voditelj obrade Vaše će osobne podatke proslijediti trećim osobama jedino u slučajevima u kojima je na to obvezan zakonom ili drugim propisom (HZMO, HZZO, Porezna uprava i druga nadležna tijela).

Voditelj obrade Vaše osobne podatke može povjeriti i održavatelju IT sustava, koji te podatke može obrađivati isključivo u ime i u granicama ovlaštenja voditelja obrade te u skladu sa ovom politikom zaštite osobnih podataka.

Tajnost podataka

Želimo jasno reći da prilikom posjeta web stranicama LINGUAE centar za strane jezike d.o.o. na adresi http://www.linguae.hr/ vaši osobni podatci ostaju tajni, osim ako ih ne želite dobrovoljno otkriti. Obvezujemo se da drugim stranama nećemo otkrivati podatke koje smo zaprimili, osim u slučajevima navedenima u prethodnome poglavlju.

Statistika poslužitelja

Naš poslužitelj globalne mreže koristi statistički softver. Ti su programi standardno obilježje svih internetskih poslužitelja i nisu karakteristični samo za naše stranice. Takvi statistički programi omogućuju nam da svoje stranice prilagodimo na način da budu što efikasnije i jednostavnije za naše posjetitelje (utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine internetske preglednike, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost naših stranica.)

Upotreba kolačića (Cookies)

Kako bi se olakšalo pregledavanje naših internetskih stranica, naš poslužitelj globalne mreže koristi kolačiće. Radi se o jako malim tekstualnim datotekama koje poslužitelj postavlja na računalo korisnika u svrhu praćenja odabira pojedinih jezičnih varijanti naših stranica, kao i prilikom ulaska na dijelove stranica koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaše računalo. Pregled naših stranica moguć je i bez uporabe kolačića, ako je vaš internetski preglednik tako podešen.

Članci na ovoj web-stranici mogu sadržavati ugrađeni sadržaj (npr. video, slike, itd.). Ugrađeni sadržaj sa drugih web-stranica ponaša se istovjetno kao da je posjetitelj posjetio tu drugu web-stranicu. Ove web-stranice možda prikupljaju podatke o vama, koriste kolačiće, imaju ugrađeno dodatno praćenje od trećih strana i nadgledaju vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni ste na web-stranici.

Kako bismo pratili aktivnosi na našoj web stranici, koristimo Google Analitiku. Ukoliko se želite isključiti iz praćenja ove vrste, to možete učiniti u postavkama vašeg preglednika.

Poruka elektroničkom poštom

Kada nam šaljete elektroničku poštu (e-poštu) s osobnim podatcima po kojima vas je moguće identificirati, bilo putem e-pošte s pitanjem ili komentarom, ili obrascem koji nam dostavljate elektroničkom poštom, mi te podatke koristimo isključivo u svrhu i u opsegu potrebnom radi ispunjenja vaših zahtjeva.

Ukoliko se elektornička pošta koristi za primanje obavijesti i/ili računa za naše usluge isto se čini isključivo uz vaše pismeno odobrenje i zahtjev, a može se koristiti samo u tu svrhu.

IX. Zaštita osobnih podataka djece

U neposrednoj komunikaciji s djecom putem interneta postoje jedinstveni problemi koje predstavlja zaštita njihove privatnosti. Naše internetske stranice koje bi mogle privući djecu i koje eventualno prikupljaju osobne podatke djece mlađe od 14 godina, izrađene su u namjeri da u najvećoj mogućoj mjeri štite prava djece i njihovu privatnost. Sukladno toj namjeri i nastojanju mi:

NE prikupljamo, NE koristimo i NE otkrivamo podatke s pomoću kojih se može kontaktirati s djecom preko interneta, osim u slučaju kontaktiranja ispitanika vezano uz pružanje naših usluga poduka i kontakata sa profesorima.

Takvi podatci za kontaktiranje putem interneta koriste se uz dopuštenja roditelja samo za neposredno odgovaranje na djetetov zahtjev i neće se koristiti ni za kakve druge namjene;

NE prikupljamo osobne podatke za kontaktiranje izvan interneta, osim radi dodjele nagrada, a i tada samo uz dopuštenje roditelja;

NE dostavljamo trećim osobama nikakve osobne podatke bez prethodne dozvole roditelja;
NE omogućujemo djeci da, bez dopuštenja roditelja, javno objavljuju ili na drugi način distribuiraju osobne podatke ili druge materijale koje nam šalju s pomoću kojih ih se može kontaktirati i ne potičemo djecu da, radi sudjelovanja u nekoj aktivnosti, otkriju više podataka no što je potrebno za sudjelovanje u dotičnoj aktivnosti. Osobni podatci djeteta i roditelja brišu se iz naše baze podataka ako roditelji to od nas zatraže.

Kao roditelj ili staratelj uvijek imate pravo zatražiti uvid u sve osobne podatke o svom djetetu koje smo dobili na nekoj od naših stranica ili u sjedištu škole, možete zahtijevati brisanje podataka (ako se ti podatci još uvijek nalaze u našoj bazi podataka), i/ili nam zabraniti buduće sakupljanje i korištenje podataka o vašem djetetu. Ako ste roditelj i želite ostvariti to pravo, javite nam se.

X. Prava ispitanika

pravo na povlačenje privole: ako ste dali privolu za obradu Vaših osobnih podataka, imate pravo tu privolu povući, s time da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade prije njezina povlačenja; povlačenjem privole za ispitanika ne nastaju nikakve negativne posljedice, međutim, moguće je da, nakon povlačenja privole za obradu podataka koji su nužni za ostvarivanje nekog Vašeg prava, više nećete biti u mogućnosti ostvarivati određeno pravo;

pravo pristupa osobnim podatcima: od voditelja obrade imate pravo dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podatci, te kada se obrađuju, pristup osobnim podatcima i sljedećim informacijama: svrha obrade, kategorija osobnih podataka, prosljeđivanje podataka, vrijeme čuvanja podataka ili kriteriji za utvrđivanje istoga, postojanje prava na ispravak ili brisanje osobnih podataka, prava na ograničenje obrade, prava na prigovor na obradu, prava pritužbe nadzornom tijelu, izvor podataka (ako podatci nisu prikupljeni od Vas);

pravo na ispravak osobnih podataka: imate pravo, bez nepotrebnog odgađanja, ishoditi od voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koje se odnose na Vas, kao i dopuniti nepotpune podatke;

pravo na brisanje osobnih podataka (“pravo na zaborav”): imate pravo, bez nepotrebnog odgađanja, ishoditi od voditelja obrade brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas, ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
a) podatci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

b) ako povučete privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu;

c) ako uložite prigovor na obradu, a ne postoje jači legitimni razlozi za obradu;

d) osobni podatci su nezakonito obrađeni;

e) osobni podatci se moraju brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade;

Osim u mjeri u kojoj je obrada nužna:
a) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;

b) radi poštivanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili države članice kojem podliježe voditelj ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

c) u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom na brisanje može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade;

d) radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;

pravo na ograničenje obrade: imate pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:
a) ako osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
b) obrada je nezakonita, a Vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
c) voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
d) uložili ste prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade Vaše razloge;

pravo na prenosivost podataka: imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, a koje ste pružili voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podatci pruženi, ako se obrada temelji na privoli ili na ugovoru te ako se obrada provodi automatiziranim putem; prilikom ostvarivanja ovog prava imate pravo na izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugome ako je to tehnički izvedivo; ovo pravo se ne primjenjuje na obradu nužnu za obavljanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene voditelju obrade, te ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih;

pravo na prigovor:
a) ako je obrada osobnih podataka nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, te kad je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas; ako uložite takav prigovor, voditelj obrade više ne smije obrađivati Vaše osobne podatke osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;

b) ako se osobni podatci obrađuju u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe, imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas, osim ako je obrada nužna za provođenje zadaće koja se obavlja zbog javnog interesa; potrebna za obavljanje zadatka koji se izvodi iz razloga javnog interesa;

pravo na pritužbu nadzornom tijelu: imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, osobito u državi članici u kojoj imate uobičajeno boravište, u kojoj je Vaše radno mjesto ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da obrada osobnih podataka koja se odnosi na Vas krši Opću uredbu o zaštiti podataka; u državi u kojoj imate prebivalište, u kojoj radite ili u kojoj je navodno došlo do povrede, ako mislite da obrada osobnih podataka koji se odnose na vas krši pravila o zaštiti osobnih podataka;

pravo na učinkoviti pravni lijek protiv nadzornog tijela: imate pravo na učinkoviti pravni lijek protiv pravno obvezujuće odluke nadzornog tijela koja se na Vas odnosi, kao i u slučaju ako nadležno nadzorno tijelo ne riješi pritužbu ili Vas u roku od tri mjeseca ne izvijesti o napretku ili ishodu podnesene pritužbe
Sva pitanja i zahtjeve koji se odnose na ostvarivanje Vaših prava u vezi s osobnim podatcima možete slati na adresu: LINGUAE centar za strane jezike d.o.o. , Radićeva 4, 51000 Rijeka, n.p. Službenika za zaštitu osobnih podataka ili na adresu e-pošte: linguae@ri.t-com.hr

Za potrebe pouzdane identifikacije ispitanika pri ostvarivanju prava u vezi s osobnim podatcima, voditelj obrade može tražiti pružanje dodatnih informacija, te u slučaju da ispitanika ne može pouzdano identificirati, može odbiti postupiti po zahtjevu.

XI. Obavješćivanje o povredi osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka voditelj obrade dužan je o tome izvijestiti nadzorno tijelo (Agencija za zaštitu osobnih podataka), osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinca.

U slučaju povrede osobnih podataka koja će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinca, voditelj obrade dužan je o tome obavijestiti ispitanika, osim ako je poduzeo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite (npr. enkripcija) ili je poduzeo naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode ispitanika ili bi se time zahtijevao nerazmjeran napor (u zadnjem slučaju mora postojati javno obavješćivanje ili slična mjera kojom se ispitanici obavješćuju na jednako djelotvoran način).

XII. Objava promjena

Svaka promjena Politike zaštite osobnih podataka bit će objavljena na internetskoj stranici Linguae d.o.o.. Korištenjem internetske stranice i naših usluga potvrđujete da prihvaćate i slažete se s cjelokupnim sadržajem ove Politike zaštite osobnih podataka.

U Rijeci, 21. svibnja 2018.