O nama

Linguae je prva privatna škola stranih jezika u Rijeci i jedna od prvih u Hrvatskoj

Djelujemo od 1990. godine. Naša je misija pružiti najvišu kvalitetu nastave i omogućiti našim polaznicima postizanje visoke razine samopouzdanja i fluentnosti pri korištenju stranih jezika.

Ponosni smo na uspjeh naših polaznika i njihove rezultate učenja u našoj školi.

Što nudimo?

Organiziramo tečajeve engleskog za sve razine znanja i za sve dobne skupine za odrasle, za mlade i za djecu.

U suradnji s priznatim i provjerenim školama u Europi, organiziramo učenje stranih jezika u zemljama gdje se jezik izvorno govori.

Izuzetno smo uspješni u pripremama polaznika za polaganje međunarodno priznatih Cambridge English Language Assessment exams.

Kako poučavamo?

Posebno smo posvećeni organiziranju nastavnog procesa koji je prilagođen osobnim potrebama i predznanjima učenika. Ovakvo individualiziranje pristupa osigurava brzo napredovanje i dobre rezultate u učenju. U nastavi koristimo najnovija izdanja udžbenika vodećih svjetskih izdavača, kao i tehnologiju i multimediju temeljenu na najnovijim, interektivnim materijalima. Ovaj pristup omogućava dinamičan i poticajan rad u nastavi, kao i interakciju učenika i nastavnika i izvan redovite nastave.

U Školi djeluje kompetentna i visoko motivirana ekipa profesora koji redovito prate razvoj struke. Jedan od naših razvojnih prioriteta je ulaganje u kontinuirano stručno usavršavanje naših djelatnika. Naši profesori aktivno sudjeluju na stručnim skupovima i konferencijama u zemlji i inozemstvu.


Linguae Tim