Adventure Holiday Fužine 2024.

Objavljeno 01.02.2024.

Ljetna škola engleskog jezika za djecu od 8 do 13 godina.
Adventure Holiday u 2024. godini organizira se od 30. lipnja do 6. srpnja u Fužinama.