Adventure Holiday Fužine 2023.

Objavljeno 28.02.2023.

Ljetna škola engleskog jezika za djecu od 8 do 13 godina.
Adventure Holiday u 2023. godini organizira se od 2. do 8. srpnja u Fužinama.